Svømming

Svømming er en av verdens største idretter.

Svømming i Kristiansund SK er trim, sport, helse og velvære. Vi har svømmeopplæring til barn, unge og voksne. Du finner oss i Atlanterhavsbadet. Våre kurs gjennomføres etter opplegg fra Norges svømmeskole.

All påmelding til alle kurs, gjøres gjennom

www.tryggivann.no/kristiansundSK

Her velges ønsket kurs, og så følger en instruksjonene videre.

 

Våre avdelinger

Babysvøm

Svømmeskole

Rekrutt og ungdom

Master

Svømmingens historie

At det ble stiftet svømmeklubb i Kristiansund skyldes i stor grad inspirasjon fra Bergen svømmeklubb som hadde oppvisninger på blant annet piren i Kristiansund.

Svømming som konkurranseidrett er en av verdens største idretter. Det konkurreres i mange forskjellige øvelser, innenfor svømmeartene crawl, rygg, butterfly og bryst, samt medley som er en kombinasjon av alle svømmeartene.
Konkurransene foregår i kort- eller langbanebasseng. Kortbanebassengene er 25 meter, og vanligvis med 6-8 baner. Langbanebassengene er 50 meter, vanligvis med 8-10 baner.
Det påstås at man hadde svømmekonkurranser i Japan for 2000 år siden, i Europa og nærmere bestemt England, ser det ut til at konkurransene startet opp rundt 1790. I Japan hadde man til og med skolekonkurranser så tidlig som i 1810.
I Norge er svømming omtalt allerede i Snorre, men som konkurranseidrett finner den først sin plass rundt 1865. Oslo Idrettslag er det første idrettslaget som tar inn svømming tilbake i 1895, mens Bergens Svømme Club er den første ”rene” svømmeklubben, stiftet i 1908. Norges Svømmeforbund ble stiftet i 1910

Norges svømmeforbund. 

Vikingene var svømmere som du kan se av noen velvalgte sitat fra Eldre Edda. 

34.
Op da voxed
Jarl i benke,
skjold han strakte,
snoed strenge,
bøied bue,
basted pile,
spyd han slynged,
spær han rysted,
hunde hidsed
og heste red,
sverd han svinged
og svømning drev.
40.
Bur var den ældste,
Barn den anden,
Kind og Ædling,
Arving, Dreng,
Frænde, Slegtning,
Søn og Svend,
tavl og svømning
tog de at øve.

Navnet Norges Svømmeskole, logo, merker og kursnavn er registrerte varemerker som tilhører Norges Svømmeforbund, og kan ikke brukes av andre uten skriftlig tillatelse fra Norges Svømmeforbund.