Vestbase AS

Vestbase AS har som visjon at Vestbase skal være hovedknutepunkt for all offshorerettet aktivitet i Norskehavet.

Dette muliggjøres blant annet ved unik beliggenhet, nærhet til viktig infrastruktur som by, flyplass og helikopterterminal, moderne utstyr, høy fokus på sikkerhet, kapasitet for store volum, samt sikker og effektiv håndtering av materiell. Videre er nærhet til offshoreinstallasjoner og felt en klar styrke.

Vestbase er også en næringspark hvor det idag er mer enn 60 selskaper etablert/representert på baseområdet.

https://www.vestbase.com