Norsk tipping

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet. Virksomheten reguleres av Lov om pengespill mv. av 28. august 1992 nr. 103 (pengespilloven), med senere endringer. Kulturdepartementet gir tillatelse til innføring av nye spill og fastsetter spillereglene.

https://www.norsk-tipping.no