Norges svømmeforbund

Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910. NSF består av 1 sentralledd, 18 kretser og 280 medlemsklubber, og 65.000 medlemmer. Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis muligheter til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov.

http://svomming.no