1 result for month: 11/2017

Kristiansund SK med lagånd i Molde

Laslo (László), lader opp lagånden i Molde, med klubbens heiarop. Den i midta heier fortere enn de andre. Vanligvis er det Knut som kjører i gang, men han var ikke med denne dagen. Ut ifra resultatene, kan det virke som at heiaropet har virket bra.God stemning på benken Mellom heatene kan det være litt ... More